Распоред часова за више разреде (од петог до осмог) по сменама


Упутство: Кликом на реч "непарна" или "парна" смена, добићете нови прозор са распоредом часова. У горњем десном углу тог прозора можете бирати распоред за све наставнике, за једног наставника, за сва одељења или само за једно одељење и одштампати распоред. Напомена: распоред не обухвата часове наставника који имају предавања и у нижим разредима, као ни нулте часове.

Распоред часова за непарну смену:  клик овде -> непарна
Распоред часова за парну смену:  клик овде -> парна