Распоред одељења виших разреда по учионицама (кабинетима)


Одељење

Кабинет

Спрат

V1   VIII2

историја

први

VII2   VIII5

ликовно

приземље

VII1   VIII6

биологија

први

VII4   VIII3

музичко

приземље

   VI1  

руски

приземље

V3   VI2 

српски 1

први

VII3  VI4

српски 2

први

VII6   VI3

енглески

први

VIII1  VII5

математика 1

први

V4   VI6

математика 2

први

V2   VI5

физика

први

V5   VIII4

географија

први