Распоред одељења виших разреда по учионицама (кабинетима)


Одељење

Кабинет

Спрат

VII2   VIII2

историја

први

VI2   VII5

ликовно

приземље

VI5   VII6

биологија

први

VI4   VII3

музичко

приземље

V1   VIII6

руски

приземље

VIII5   V2 

српски 1

први

VI3  V4

српски 2

први

VI6   V3

енглески

први

VII1  VIII3

математика 1

први

V6   VIII1

математика 2

први

V5   VIII7

физика

први

VII7   VIII4

географија

први

  VII4

десно од главног улаза

приземље

 VI1 

лево од главног улаза

приземље