Основна школа "Вук Караџић" се налази на адреси: 

Пионирска 5, 17500 Врање, Република Србија.Директор школе:  Душан Стевановић

Помоћник директора: Саша Ивковић

Секретар школе: Сузана Стојановић

Педагошко психолошка служба: Сунчица Стојановић и Боривоје Нешић

Рачуноводство и благајна: Дивна Здравковић и Стојан СимићПИБ: 100553990

Рачун: 840-80660-66