*********************

Кувар ученика наше школе, настао током on line акције маја и јуна 2020. -> клик овде

*********************


Пројекат "Образовање за права детета":

Најновије активности:
Израђен је и постваљен документ "Унутрашња мрежа заштите деце од насиља"
Направљен је филм "Деца уче своја права"

Филм је настао као део акције УП ОШ "Ј.Ј. Змај" у Врању. У њему су присутни сви механизми спољашње и унутрашње заштите права детета.


**********************

Васкршња изложба ученика Верске наставе другог, четвртог, петог, шестог и седмог разреда -> овде

***********************