The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Predmeti i sekcije -> Informatika | 

2020-21. школска година

7. разред

1. 1. час - Рад са текстом - овде
2. 1. час - датотека за вежбу - историјски извори 7 - овде
3. 2. час - датотека за вежбу - Vezba1
4. 2. час - датотека за вежбу - Stilovi
5. 4. час - датотеке за вежбу са програмом Гимп -> fajlovi za Gimp


8. разред

1.  2. час датотека за домаћи - 2 cas domaci zadatak
2.  2. час датотека за рад на часу - Летњи послови

2019-20. школска година

5. разред

1. Вежбе за рад са текстом - Word -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
2. Теме за пројекат - клик овде (Word fajl)  или клик овде (PDF)
3. Питања за проверу знања - дигитална писменост -> клик овде (PDF)
4. Увод у програмирање - > клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
5. Домаћи задатак (кретање) -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
6. Примена математичких формула и променљивих -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
7. Задаци са променљивима -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
8. Понављање наредби -> клик овде    и домаћи задатак
9. Програми разгранате структуре -> видео лекција и питања за проверу знања -> овде

6. разред

1. Креирање и обрада дигиталних слика -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
2. Рад са табелама у Word-у -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
3. Теме за пројекат - клик овде (Word fajl)  или клик овде (PDF)
4. Питања за проверу знања из дигиталне писмености -> клик овде (PDF)
5. Python - увод -> клик овде (Word) или клик овде (PDF)
6. Задаци са реалним и целобројним дељењем -> клик овде(Word) или клик овде(PDF)
7. Уграђене функције -> клик овде(Word) или клик овде(PDF)
8. Замена места променљивима -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
9. Дефинисање функција -> клик за видео линк   и   домаћи задатак
10. Ниске (стрингови) -> клик за видео линк  и   лекцију
11. Петље - наредбе понављања -> клик за видео лекцију
12. Гранања у Python-u (наредбе услова) -> клик за видео лекцију

7. разред

1. Стилизовање текста  - активности за проверу знања -> клик овде  (Word fajl) или клик овде (PDF)
2. Час бр.5 - вежбе -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
3. Час бр. 7. - клик овде (Word fajl)  или клик овде (PDF)
4. Теме за пројекат - клик овде (Word fajl)  или клик овде (PDF)
5. Питања за проверу знања -> клик овде (PDF)
6. Задаци у Python-у , обнављање, линеарна структура -> клик овде (PDF)
7. Задаци у Python-у , обнављање, разграната структура -> клик овде (PDF)
8. Задаци у Python-у , обнављање, циклична структура -> клик овде ((PDF)
9. Цртање у Python-у, помоћу библиотеке PyGame -> клик овде (PDF)
10. Цртање помоћу петљи библиотеком PyGame -> клик овде (видео лекција) и задаци -> овде (PDF)

8. разред

1. Табеларни прорачуни - активности за оцену -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
2. Час бр.5 - вежбе -> клик овде (Word fajl) или клик овде (PDF)
3. Час бр. 7. - клик овде (Word fajl)  или клик овде (PDF)
4. Теме за пројекат - клик овде (Word fajl)  или клик овде (PDF)
5. Припрема за проверу знања - клик овде (PDF)
    ЛИНК ЗА JUPYTER (затим клик на линк изнад слике са Биндер у поглављу 0.1) -> BINDER
6. Увод у Jupyter - клик овде (PDF) 
7. Јupyter - свеска број 4 -> клик овде (PDF)
8. Лични подаци у дигиталном добу -> клик овде (PDF)

Секција РОБОТИКА


Програмирање mBot  робота - почетак и задаци -> klik ovde
Програм mBlock (након преузимања, десни клик, па extract (распакуј)) -> клик овде

-----------------------------------------------------------------

Такмичења

нека објашњења

с++ while пример
с++ вектори пример неких наредби
c++ вектор у вектору (матрице)  пример
c++ мапе -> клик

Обнављање Python за 7. разред -> овде

Обнављање Python за 8. разред -> овде

Пеузимање програма Python -> овде

НАРЕДБА "ELIF" -> овде (word)  или  овде (PDF)
ДВА ЗАДАТКА СА КВАЛИФИКАЦИЈА 2019-2020 ->ovde (word) ili ovde (PDF)
ЗА ШЕСТАКЕ, пре општинског такмичења 2020. -> овде (word)  или овде (PDF)

Сви задаци са квалификација 2019-2020 -> овде (Python) или овде (C++)


општинско 2019-20

Решења свих такмичара у Врању -> овде

задаци и решења са сајта ДМС - линк

Први задатак за 7. разред је најлакше решити наредбом sorted за сортирање:

a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
neporedjane = (a,b,c)
a,b,c = sorted(neporedjane)
r1 = a - b
r2 = b - c
if r1 == r2:
print(c-r1)
elif r1 == 2 * r2:
print(a-r2)
else:
print(b-r1)
Други задатак за 7. разред испис је лакше могао да се реши коришћењем посебног формата исписа:
print('{:02d}:{:02d}'.format(cas,minut))
То значи да у великим заградама остављамо место да се обавезно исписује двоцифрени цео број (зато је број 2)
и ако је једноцифрен, исписаће се 0 (зато је нула у
02d). Двотачка између два податка (између великих заграда) се исписује.
Променљиве (cas,minut) исписују се на првом и другом месту.

општинско 2018-19

задаци и решења са сајта ДМС - линк


општинско 2017-18

задаци и решења са сајта ДМС - линк

окружно 2017-18

задаци и решења са сајта ДМС - линк

2. задатак 8. разред - Праг
2. задатак 8. разред - Праг (са векторима)

општинско 2016-17

задаци и решења са сајта ДМС - линк

окружно 2016-17

од 5. до 8. разреда - задаци

решења 8. разред:
1. 3адатак
2. Задатак
3. Задатак
4. Задатак

------------------------
---
poslednja izmena: 26-09-2020