The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Oglasna tabla -> 2015-16. | 

Записници са седница Школског одбора

- 11. седница
- 12. седница
- 13. седница
- 14. седница
- 15. седница
- 16. седница
- 17. седница


Записници са седница Савета родитеља 2015/16.

- 1. седница


Записници са састанака Педагошког колегијума 2015/16.

-
1. састанак
- 2. састанак
- 3. састанак
- 4. састанак
- 5. састанак

Записници са састанака Тима за самовредновање 2015/16.

- 1. састанак
- 2. састанак
- 3. састанак

Записници са састанака Ученичког парламента 2015/16.

- 1. састанак
- 2. састанак
- 3. састанак


Записници са састанака Стручног тима за инклузивно образовање 2015/16.

- 1. састанак
- 2. састанак
- 3. састанак


Записници са састанака Актива за школско развојно планирање 2015/16.

- 1. састанак


---
poslednja izmena: 12-10-2016