Анекс Правилника о понашању у Школи - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Пословник Наставничког већа - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Пословник Савета родитеља - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ за 2020/2021. шк. год. - од првог до осмог разреда

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ - август 2020.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ (Сл. гласник РС, 104/2020) -> овде

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПО ГРУПАМА (ПО РЕДНИМ БРОЈЕВИМА УЧЕНИКА) ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

одељење прва група до броја друга група од броја (укупно)
укупно ученика
5/1 13 14 (12)
25
5/2 11 12 (10)
21
5/3 13 14 (13)
26
5/4 13 14 (13)
26
5/5 12 13 (11)
23
5/6 12 13 (11)
23
6/1 12 13 (13)
25
6/2 15 16 (15)
30
6/3 13 14 (13)
26
6/4 14 15 (14)
28
6/5 14 15 (14)
28
7/1 klik klik 22
7/2 12 13 (11)
23
7/3 12 13 (12)
24
7/4 14 15 (13)
27
7/5 12 13 (12)
24
8/1 11 12 (11)
22
8/2  12 13 (12)
 24
8/3 12 13 (12)
24
8/4  15 16 (13)
28
8/5 9 10 (10)
19
8/6 12 13 (12)
24


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


РАНГИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ШКОЛСКУ ГОДИНУ, јул 2020.


1. Прелиминарна ранг листа (све) - клик овде

2. Прелиминарна ранг листа (само географија) - клик овде