Распоред одељења свих разреда по учионицама (кабинетима)

за школску  2020-21. годину -> клик овде


Распоред одељења виших разреда по учионицама (кабинетима)
за школску  2019-20. годину


Одељење

Кабинет

Спрат

V1   VI5

географија

први

V2   VI2

историја

први

VII3   VIII6

енглески језик 

први

V5   VIII5

биологија

први

   VII2   VI3  

српски језик 1

први

VII4   VIII3

српски језик 2

први

V3  VIII1

математика 1

први

VII6   VI4

математика 2

први

VII5  VI1

руски језик

приземље

V4   VIII4

музичка култура

приземље

VII1   VIII2

ликовна култура

приземље