Основна школа "Вук Караџић" се налази на адреси: 

Пионирска 5, 17500 Врање, Република Србија.Директор школе:  Марина Стојановић

Помоћник директора: Владан Картаљевић

Секретар школе: Сузана Стошић Стојановић

Педагошко психолошка служба: Александра Илић и Светлана Николић

Рачуноводство и благајна: Дивна ЗдравковићПИБ: 100553990

Рачун: 840-80660-66