The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: O školi -> Istorijat | 


Историјат школе

    Основна школа "Вук Караџић" у Врању, једна је од најстаријих школа на југу Србије. Почела је са радом још пре ослобођења Врања од Турака 1878. године. Pasin konakОд 1983. године почиње изградња школских зграда на месту где се школа и данас налази. У тим зградама, школа отпочиње рад 1910. године. Током првог и другог светског рата, зграде су биле рушене, али и брзо поново грађене. Реорганизацијом просветних установа 1952. године из Државне потпуне мешовите гимназије у Врању, издвојени су нижи разреди и на тај начин је формирана осмољетка са именом "Вук Караџић". Те године, "двојка" је још увек била недовољна оцена. Настава је организована у оквиру шестодневне радне недеље. Ученици четвртог разреда, поред осталих предмета, имали су и: Лепо писање, Ручни рад, а осмаци часове: Домаћинство и Хигијена. При школи су радила и одељења за образовање одраслих, а нешто касније и забавиште и музичка школа.                         
                               
Добривоје Костић је постао директор 1958. године, тачније, управитељ школе и на тој функцији је остао до 1978. године. Наставник Лена Величковић је у сећањима о директору записала: "Наш је директор био господин. Господин по држању, по ходу, по поздраву на улици, по обраћању људима, а посебно ђацима. Господин по ширини и топлини своје душе". Као и до тада, школа је била поштована и високо цењена, али су њени ученици сваком новом генерацијом у све већем броју постајали активни учесници научних, уметничких, политичких и осталих сфера друштевног живота. Тај тренд се, наравно, одржао и до данас. Крајем седамдесетих година двадесетог века, услови за рад у старим и нефункционалним школским зградама били су изузетно тешки, уз велики број ђака, слабе опремљености наставним средствима и дидактичким материјалом. Због тога се од 1979. до 1980. године граде нови школски објекти на месту старих. 
                                
Дан отварања новоизграђених школских објеката је био 6. септембар 1980. Од првог полугођа, поред бројчаних, по први пут се уводе описне оцене и то из основа технике, физичког, ликовног, музичког васпитања и домаћинства, а оне су имале утицај само на утврђивање одличног и врло доброг успеха. Следеће двадесет две године, директор је био Влада Стојановић. У новим условима рада, ученици постижу нове и бројне успехе. Школа је домаћин републичког такмичења станих језика, треће смотре ученичког задругарства, републичког такмичења из физике, летње школе страних језика са предавачима из Париза, Лондона, Москве,... У новом миленијуму - нови правци развоја: најављује се све веће учешће ученика у образовно васпитном процесу, отварање школе према локалној заједници, примена активних и интерактивних метода. Новоуведени предмети су верска настава и грађанско васпитање. За вршиоца директора постављена је Љиљана Стевановић професор хемије. Од 2006. године директор школе је Душан Стевановић. У школи је преко 1200 ученика, а наставу обавља преко 110 наставника, од којих је више од 85% са високом стручном спремом. Наставни кадар спреман да развија и усавршава умеће и ставове у вођењу наставних процеса, партнерства у педагошкој комуникацији, стратегију евалуације и самоевалуације, да активно учествује у унапређивању струке и образовног система, формира индивидуални етос школе, једном речју, да непрестано ради на стварању школе по мери детета.

* текст је преузет из филма "Дан основне школе 'Вук Караџић' у Врању 2009. године" и прилагођен за потребе овог сајта. Аутор је проф. српског језика Марина Стојановић.

---
poslednja izmena: 20-03-2012