Материјал са семинара "Развој међупредметних компетенција" -> презентација; упутство за завршни рад; план реализације теме.

*************