The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Oglasna tabla -> Izveštaji -> 2020-21. | 


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Информације у вези рангирања запослених
за чијим радом у потпуности или делимично престаje потреба у школској 2021-2022. години:

Коначна ранг листа:


Српски језик   Математика   Биологија

 
Хемија   Енглески језик   Историја 


Географија   Физичко   Музичко


Француски језик   Ликовно   КухињаПрелиминарна ранг листа:

Српски језик   Математика   Биологија

 
Хемија   Енглески језик   Историја 


Географија   Физичко   Музичко


Француски језик   Ликовно   КухињаЗаписник са другог састанка ->> овдеОбавештење ->> ОВДЕ

Одлука ->> ОВДЕ

Члан 34. Посебног колективног уговора ->> ОВДЕ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Извештај Тима за самовредновање за 2020/21. ш.г. ->>> ОВДЕ


Извештаји претходних година:

Извештај Тима за самовредновање за 2019/20. ш.г. ->>> ОВДЕ

Извештај Тима за самовредновање за 2018/19. ш.г. ->>> ОВДЕ

Извештај Тима за самовредновање за 2017/18. ш.г. ->>> ОВДЕ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Записник са седнице Стручног актива за развојно планирање Школе одражане 18.12.2020.године. -> ОВДЕ


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Допис Министарства просвете о бесплатним уџбеницима (без дела који се односи на процедуру уноса података) - > овде

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Материјал за седнице Одељењских већа и седницу Наставничког већа на крају првог полугодишта школске 2020-2021- године

1. Успех ученика првог разреда
2. Успех ученика другог разреда
3. Успех ученика трећег разреда
4. Успех ученика четвртог разреда
5. Успех ученика петог разреда
6. Успех ученика шестог разреда
7. Успех ученика седмог разреда
8. Успех ученика осмог разреда
9. Недовољне оцене од првог до петог разреда
10. Васпитно-дисциплинске мере


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Материјал за седницу Наставничког већа 10.11.2020 на крају првог класификационог периода школске 2020-2021. године:

1. Записник са седнице Наставничког већа 17.9.2020. -> клик овде
2. Напредовање ученика првог разреда -> клик овде
3. Успех ученика од другог до четвртог разреда -> клик овде
4. Успех ученика од петог до осмог разреда -> клик овде
5. Укупни успех ученика од другог до осмог разреда -> клик овде
6. Број недовољних оцена по предметима -> клик овде
7. Васпитно дисциплинске мере -> клик овде

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Правилик о оцењивању - октобар 2020.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Анекс Правилника о понашању у Школи - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Пословник Наставничког већа - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Пословник Савета родитеља - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ за 2020/2021. шк. год. - од првог до осмог разреда

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ПЛАН ПРИМЕНЕ М
---
poslednja izmena: 13-07-2021