♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Записник са седнице Стручног актива за развојно планирање Школе одражане 18.12.2020.године. -> ОВДЕ


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Записник са другог састанка Тима за самовредновање 2020/21. ш.г. -> овде

Материјал за анализу упитника самовредновања 2020/21. ш.г.  -> овде

Материјал за упоређивање одоговора ученика 2016/17 ш.г. -> овде


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Допис Министарства просвете о бесплатним уџбеницима (без дела који се односи на процедуру уноса података) - > овде

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Материјал за седнице Одељењских већа и седницу Наставничког већа на крају првог полугодишта школске 2020-2021- године

1. Успех ученика првог разреда
2. Успех ученика другог разреда
3. Успех ученика трећег разреда
4. Успех ученика четвртог разреда
5. Успех ученика петог разреда
6. Успех ученика шестог разреда
7. Успех ученика седмог разреда
8. Успех ученика осмог разреда
9. Недовољне оцене од првог до петог разреда
10. Васпитно-дисциплинске мере


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Материјал за седницу Наставничког већа 10.11.2020 на крају првог класификационог периода школске 2020-2021. године:

1. Записник са седнице Наставничког већа 17.9.2020. -> клик овде
2. Напредовање ученика првог разреда -> клик овде
3. Успех ученика од другог до четвртог разреда -> клик овде
4. Успех ученика од петог до осмог разреда -> клик овде
5. Укупни успех ученика од другог до осмог разреда -> клик овде
6. Број недовољних оцена по предметима -> клик овде
7. Васпитно дисциплинске мере -> клик овде

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Правилик о оцењивању - октобар 2020.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Анекс Правилника о понашању у Школи - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Пословник Наставничког већа - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Пословник Савета родитеља - септембар 2020

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ за 2020/2021. шк. год. - од првог до осмог разреда

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ - август 2020.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ (Сл. гласник РС, 104/2020) -> овде

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПО ГРУПАМА (ПО РЕДНИМ БРОЈЕВИМА УЧЕНИКА) ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

одељење прва група до броја друга група од броја (укупно)
укупно ученика
5/1 13 14 (12)
25
5/2 11 12 (10)
21
5/3 13 14 (13)
26
5/4 13 14 (13)
26
5/5 12 13 (11)
23
5/6 12 13 (11)
23
6/1 12 13 (13)
25
6/2 15 16 (15)
30
6/3 13 14 (13)
26
6/4 14 15 (14)
28
6/5 14 15 (14)
28
7/1 klik klik 22
7/2 12 13 (11)
23
7/3 12 13 (12)
24
7/4 14 15 (13)
27
7/5 12 13 (12)
24
8/1 11 12 (11)
22
8/2  12 13 (12)
 24
8/3 12 13 (12)
24
8/4  15 16 (13)
28
8/5 9 10 (10)
19
8/6 12 13 (12)
24


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


РАНГИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ШКОЛСКУ ГОДИНУ, јул 2020.


1. Прелиминарна ранг листа (све) - клик овде

2. Прелиминарна ранг листа (само географија) - клик овде


Права и одговорности у вези есДневника - клик овде