The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Oglasna tabla -> 2020-21. | 

Тим за самовредновање

Предлог питања за упитнике за област "Постигнућа ученика" -> овде

Акциони план ->овде

Записник са првог састанка -> овде

---
poslednja izmena: 29-12-2020