Првилник о јавним набавкама наше школе налаза и се у делу “Преузимања” или овде.

Позив за достављање понуда – дезинфекција, дезинсекција… Рок 23.02.2021.: Позив и прилози