Основна школа “Вук Караџић” налази се на адреси: 

Пионирска 5, 17500 Врање, Република Србија.

 

Директор школе:  Марина Стојановић

Помоћник директора: Владан Картаљевић

Секретар школе: Сузана Стошић Стојановић


Педагошко психолошка служба: Светлана Николић и Александра Илић

Рачуноводство и благајна: Дивна Здравковић и Данијела Манић

ПИБ: 100553990

Рачун: 840-80660-66

Call me

+381 (0)17/423-583

Send an email

osvukvr@gmail.com

Social media