РАСПОРЕДИ ЧАСОВА, ЗВОНА И ОДЕЉЕЊА

Распоред часова за припрему завршног испита осмака, за фебруар 2022. клик овде -> распоред осмаци

Распоред часова за старије разреде, за пети и седми разред, од 01.9.2021.  клик овде  -> распоред

Распоред часова за старије разреде, за шести и осми разред, од 01.9.2021.  клик овде  -> распоред

 

Распоред часова за млађе разреде, друго полугодиште 2021. -> од првог до четвртог разреда

РАСПОРЕД ЗВОНА:

Непарни разреди (први, трећи, пети и седми разред) од 08:00h.

Парни разреди (други, четврти, шести и осми разред) од 14:00h.

Преподне:

Редни број часа

Почетак часа

Крај часа

1.

8:00

8:45

2.

8:50

9:35

3.

9:50

10:35

4.

10:50

11:35

5.

11:40

12:25

6.

12:30

13:15

7.

13:15

14:00

Поподне 

Редни број часа

Почетак часа

Крај часа

1.

 14:00

 14:45

2.

 14:50

  15:35 

3.

 15:50

 16:35

4.

  16:50 

  17:35 

5.

 17:40

 18:25

6.

 18:30

 19:15

7.

 19:15

 20:00

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА виших разреда по учионицама (кабинетима)

за школску  2021-22. годину

 

ОШ „Вук Караџић” Врање

 

НЕПАРНИ РАЗРЕДИ

УЧИОНИЦА

ПАРНИ РАЗРЕДИ

МЕСТО

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ

МЕСТО

приземље

I/1

ПРВО ЈЕДАН

II/1

приземље

приземље

I/2

ПРВО ДВА

II/2

приземље

приземље

I/3

ПРВО ТРИ

II/3

приземље

приземље

I/4

ПРВО ЧЕТИРИ

II/4

приземље

приземље

I/5

ПРВО ПЕТ

II/5

приземље

приземље

/

Учитељ Драган

II/6

приземље

спрат

III/1

ЧЕТВРТО ЈЕДАН

IV/1

спрат

спрат

III/2

ЧЕТВРТО ДВА

IV/2

спрат

спрат

III/3

ЧЕТВРТО ТРИ

IV/3

спрат

спрат

III/4

ЧЕТВРТО ЧЕТИРИ

IV/4

спрат

спрат

III/5

ЧЕТВРТО ПЕТ

IV/5

спрат

спрат

VII/1

ГЕОГРАФИЈА

VIII/5

спрат

спрат

VII/2

ИСТОРИЈА

VIII/2

спрат

спрат

/

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VI/6

спрат

спрат

V/3

ХЕМИЈА (нова)

VI/2

спрат

спрат

VII/5

БИОЛОГИЈА

VI/1

спрат

спрат

V/2

СРПСКИ ЈЕЗИК 1

VIII/3

спрат

спрат

V/4

СРПСКИ ЈЕЗИК 2

VI/5

спрат

спрат

VII/3

МАТЕМАТИКА 1

VI/3

спрат

спрат

V/5

МАТЕМАТИКА 2

VIII/4

спрат

приземље

Продужени боравак

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Продужени боравак

приземље

приземље

VII/4

ЛИКОВНА КУЛТУРА

VIII/1

приземље

/

V/1

РУСКИ ЈЕЗИК

VI/4

приземље

 

20 одељења

 

22 одељења