Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада -> Правилник

 

Правилник стандарда квалитета рада установе – Правилник

Правилник о вредновању квалитета рада установе – Правилник

Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe о.и в. – Правилник

Правилник о стручно-педагошком надзору – Правилник

Статут ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ВРАЊЕ – Статут

 

*******

 

Календар такмичења и смотри ученика основних школа и Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основних  и средњих школа – за школску 2021/22. годину

 

*******

Самовредновање у првом полугодишту 2021/22. г. -> Извештај

*******

 

Предлог мера за унапређивање -> Предлог мера

Успеси на такмичењима -> Успеси на такмичењима

 

 

Информације у вези рангирања запослених
за чијим радом у потпуности или делимично престаje потреба у школској 2021-2022. години:

Коначна ранг листа:

Српски језик   Математика   Биологија

Хемија   Енглески језик   Историја 

Географија   Физичко   Музичко

Француски језик   Ликовно   Кухиња

Извештај Тима за самовредновање за 2020/21. ш.г. -> ОВДЕ