The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Predmeti i sekcije -> Informatika | 

2018-19. школска година

5. разред

1.  Увод у информатику -> клик овде
2Оперативни системи, хардвер, софтвер и сервиси -> клик овде
3.  Радна површина, датотеке и фасцикле -> клик овде
4.  Припреме за прву оцену на вежбама -> клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
5. Обрада текста -> клик овде (pdf фајл) или клик овде (Word фајл)6. разред

1. Хиперлинк, заглавље и подножје -> клик овде
2. Оквир за текст, уметнички текст, формуле и симболи -> клик овде
3. Рад са табелама у Word-у -> клик овде
4. Припреме за прву оцену -> клик овде (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
5. Анимације у презентацији -> клик овде (pdf фајл) или клик овде (Word фајл)


7. разред

1. и 2. час  -> клик овде
3. час  -> клик овде
4. час -> клик овде
5. час -> припреме за оцењивање (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
8. час -> клик овде

8. разред

1. и 2. час  -> клик овде
3. час -> клик овде
4. час -> клик овде
5. час -> припреме за оцењивање (пдф фајл) или клик овде (Word фајл)
8. час -> клик овде


---------------------------------------------------------------
Претходна школска година 2017-18.

Такмичења

нека објашњења

while пример
вектори пример неких наредби

окружно 2017-18

2. задатак 8. разред - Праг
2. задатак 8. разред - Праг (са векторима)

окружно 2016-17

од 5. до 8. разреда - задаци

решења 8. разред:
1. 3адатак
2. Задатак
3. Задатак
4. Задатак

------------------------
школска година 2016-17.

6. разред


- Вежба - рад са табелама - обнављање клик ОВДЕ за преузимање

- Задаци за зимски распуст:

1) Корисник уноси странице троугла a, b, c. Написати програм који рачуна обим троугла О.

2) Корисник уноси странице правоугаоника a и b. Написати програм који рачуна површину правоугаоника P.

3) Корисник програма уноси цео број х. Написати програм који рачуна у = х * 150 ако је х позитиван број, у супротном рачуна у = х + 2500.

4) Корисник програма уноси број а. Написати програм који рачуна b = a -350 ako je a veće od 500, у супротном рачуна b = a + 1700.


7. разред

- Задатак Конверзија у евре
  клик ОВДЕ за преузимање

- Савети за успешну презентацију - клик ОВДЕ за преузимање


8. разред

- Вежба - форматирање ћелија:  1) клик ОВДЕ за преузимање задатка
                                                          2) клик ОВДЕ за преузимање коначног изгледа табеле
---
poslednja izmena: 04-11-2018