The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Predmeti i sekcije -> Informatika | 

5. разред

1.  Оперативни систем, хардвер, софтвер и сервис - > клик овде
2.  Радна површина, датотеке и фасцикле - >  клик овде
3.  Контролна табла и прибор - > клик овде
4.  Обрада текста програмом Word -> клик овде
5.  Презентације -> клик овде
6.  Безбедност на Интернету и нетикета -> клик овде
7.  Ауторско право -> клик овде
8.  Питања за проверу знања -> клик овде
9.  Увод у програмирање -> клик овде


6. разред

Рад са табелама -> клик овде
Презентације -> клик овде
Анимације -> клик овде
Рачунарски програм и програмирање -> клик овде
Python - аритметичке операције -> клик овде
Реално и целобројно дељење - задаци


7. разред


1.  Презентације - основни поступци -> клик овде
2.  Савети за успешну презентацију -> клик овде


8. разред


1. Excel -> Рад са подацима -> клик овде
2. Excel - Обликовање ћелија -> клик овде
3. Excel - Рад са формулама, сортирање и филтрирање -> клик овде
4. Excel - Функције и графикони -> клик овде

    - Вежба за формуле -> клик овде


------------------------
претходна школска година 2016-17.

6. разред


- Вежба - рад са табелама - обнављање клик ОВДЕ за преузимање

- Задаци за зимски распуст:

1) Корисник уноси странице троугла a, b, c. Написати програм који рачуна обим троугла О.

2) Корисник уноси странице правоугаоника a и b. Написати програм који рачуна површину правоугаоника P.

3) Корисник програма уноси цео број х. Написати програм који рачуна у = х * 150 ако је х позитиван број, у супротном рачуна у = х + 2500.

4) Корисник програма уноси број а. Написати програм који рачуна b = a -350 ako je a veće od 500, у супротном рачуна b = a + 1700.


7. разред

- Задатак Конверзија у евре
  клик ОВДЕ за преузимање

- Савети за успешну презентацију - клик ОВДЕ за преузимање


8. разред

- Вежба - форматирање ћелија:  1) клик ОВДЕ за преузимање задатка
                                                          2) клик ОВДЕ за преузимање коначног изгледа табеле
---
poslednja izmena: 18-02-2018