На овој страници можете преузети документа, формуларе, програме и друге датотеке. Кликните на подвучени текст. Датотека ће се или аутоматски преузети, или кликните на “Save”.

Настава

Планови рада одељењског старешине за школску 2022-2023. годину.

Образац за праћење часа -> ОБРАЗАЦ  

ИОП обрасци  -> ОБРАСЦИ  

 

Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у Школи -> Документ 

 

Портфолио

Образац радне биографије  -> ОБРАЗАЦ

Образац личног плана професионалног развоја  -> ОБРАЗАЦ

Образац портфолиа  -> ОБРАЗАЦ

Закони и правилници

Статут ОШ “Вук Караџић” у Врању ->  Статут.

Развојни план ОШ “Вук Караџић” у Врању 2019-2022. ->  Развојни план.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика ->  Правилник.

Правилник о сталном стручном усавршавању 11-2021 ->  Правилник.

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2022. ->  Правилник.

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 2022. ->  Правилник.

Правилник стандарда квалитета рада установе 2022. ->  Правилник.

Правилник о вредновању квалитета рада установе 2022. ->  Правилник.

Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe о.и в. 2022. ->  Правилник.

Правилник о стручно-педагошком надзору 2022. ->  Правилник.

Правилник о оцењивању 2020 ->  Правилник.

Правилник о протоколу у одговору на насиље 2019 ->  Правилник.

Закон о основном образовању и васпитању 2019/20 ->  Закон.

 

Информатика

5. разред:

Датотеке: Свијету се не може уготити.doc

6. разред:

7. разред:

pehar-wimbledon.png  logo-skola.png  ba.jpg   nole-i-jeka.jpg  Deoba ćelija

Šablon za PyGame

8. разред:

Датотеке: Letnji poslovi.xlsx  Sort i filter.xlsx   Excel vezba za 2. ocenu

За Jupyter: за екологију NFA 2021.csv   и за квалитет живота TimeUse.csv