На овој страници можете преузети документа, формуларе, програме и друге датотеке. Кликните на подвучени текст. Датотека ће се или аутоматски преузети, или кликните на “Save”.

Настава

Планови рада одељењског старешине за школску 2021-2022. годину.

Образац за праћење часа -> ОБРАЗАЦ  

ИОП обрасци  -> ОБРАСЦИ  

Закони и правилници

Статут ОШ “Вук Караџић” у Врању ->  Статут.

Развојни план ОШ “Вук Караџић” у Врању 2019-2022. ->  Развојни план.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика ->  Правилник.

Правилник о сталном стручном усавршавању 11-2021 ->  Правилник.

Правилник о оцењивању 2020 ->  Правилник.

Правилник о протоколу у одговору на насиље 2019 ->  Правилник.

Закон о основном образовању и васпитању 2019/20 ->  Закон.

Информатика

5. разред:

Датотеке: Свијету се не може уготити.doc

6. разред:

7. разред:

Датотеке: Vuk-skola.jpg  Selena.png   Zeljko.png

pehar-wimbledon.png  logo-skola.png  ba.jpg   nole-i-jeka.jpg  Deoba ćelija

Šablon za PyGame

8. разред:

Датотеке: Letnji poslovi.xlsx  Sort i filter.xlsx   Excel vezba za 2. ocenu

За Jupyter: за екологију NFA 2021.csv   и за квалитет живота TimeUse.csv